Начало Средищно училище Проекти Проект "Средищно училище"

Проект "Средищно училище" ПДФ Печат
Написано от Недков   
Четвъртък, 21 Март 2013 11:41

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06

"Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП"Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

/Снимки от дейността на ПИГ в СОУ"Иван Вазов"/

Последно променен на Четвъртък, 21 Март 2013 11:43