Home Comenius Проект "Golden Treasure We Share" Първа среща по проект "Golden Treasure We Share"

Първа среща по проект "Golden Treasure We Share" PDF Print
Wednesday, 23 December 2009 09:50

Първа среща по проект "Golden Treasure We Share"

От 14.10.2009 до 18.10.2009 год. в град Кечкемет, Унгария се проведе първата среща по проект „Golden Treasure We Share”, на която присъстваха г-жа Ивелина Дусова, г-жа Радка Клаклова и г–н Дончо Ташков. Учителите от България и техните колеги от Унгария, Полша, Румъния и Турция проведоха работни срещи, на които представиха своите държави, населени места и училища, планираха общите условия за мобилностите /брой ученици, дати, условия за настаняване/, обстойно разискваха условията, при които ще работят групите /учители и ученици/ по проекта, целите и задачите на проекта и тяхното осъществяване, начините за оценка и самооценка на работата на екипите, средствата за осведомяване и публичност.

Домакините предоставиха на нашите учители прекрасни условия за работа и интересна културна програма. /вижте снимки/
Всяка една от държавите ще бъде домакин в периода септември 2009 - април 2011. Нашият град и нашето училище ще бъдат домакини от 20.04.2010 до 25.04.2010 год. След около месец /23.11.09-28.11.2009 год./ предстои първата среща по проекта, в гр. Targu Mures, Румъния, с участието на ученици и учители.

Last Updated on Wednesday, 30 December 2009 15:46