Начало Учебна година

УЧЕБНА ГОДИНА

УЧЕБНА 2023-2024 год.

Стратегия за развитие на СУ"Иван Вазов" - 2023 - 2028 год.

Правилник за дейността на СУ "Иван Вазов", гр.Сопот

Годишен план за дейността на СУ"Иван Вазов" за учебната 2023-2024 год.

Училищен учебен план 2023-2024 год.

План за възпитание и обучениe по Безопасност на движение по пътищата

 

УЧЕБНА 2022-2023 ГОД.

Стратегия за развитие на СУ"Иван Вазов" - 2020 - 2024 год.

Правилник за дейността на СУ "Иван Вазов", гр.Сопот

Годишен план за дейността на СУ"Иван Вазов" за учебната 2022/2023 год.

Училищен учебен план 2022-2023 год.

Правилник за вътрешния трудов ред - 2022-2023 год.

Форми на обучение

Организация на учебния ден - 2022-2023 год.

План за противодействие на училищния тормоз

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи за учебната 2022/2023

Етичен кодекс на училищната общност

Мерки за повишаване качеството на образованието

График за провеждане на консултации с учениците 5-12 клас

Насоки на работа на системата на училищното образование през учебната 2022-2023 год. в условията на Ковид-19

План за действие 2021 за БДП на СУ"Иван Вазов", гр.Сопот Секторна стратегия за БДП /2021-2030/ Национална стратегия за БДП в Република България 2021 - 2030 г.; План за действие 2021-2023 към Национална стратегия за БДП в Република България 2021-2030 г.;

План за възпитание и обучение по БДП за учебната 2022/2023 год.

 

Програма за превенция на ранното напускане на училище

План за дейности по превенция на отпането на ученици от училище

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 год. в условията на Ковид-19

Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда

Инструктажи за работа в условията на Ковид-19

Преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда/ОРЕС/

 

   Покажи # 
# Заглавие на статията Автор Посещения
1 Необходими документи за обучение от разстояние в електронна среда Недков 2405
2 Учебници и учебни помагала Недков 2385
3 Съобщение за поверителност на личните данни Недков 2394
4 Препратка към електронен дневник Недков 2474
5 Контакти Недков 2453
6 Свободни места за ученици към дата 06.10.2020 год. Недков 3380
7 Справяне с училищния тормоз Недков 3308
8 Осигуряване на подкрепа за личностно развитие на учениците Недков 3173
9 Утвърден бюджет и отчети за изпълнението му Недков 2593
10 Състав и дейност на обществения съвет Недков 2324
 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL