Начало Учебна 2018/19 год.

Учебна 2018 - 2019 год.

Съобщение за поверителност на личните данни

Правилник за дейността на СУ "Иван Вазов", гр.Сопот

Правилник за вътрешния трудов ред

Стратегия за развитие на СУ"Иван Вазов" - 2016 - 2020 год.

План за действия в изпълнение на стратегията на СУ"Иван Вазов"

Етичен кодекс на образователната общност

Правилник за наблюдение, установявани и докладване към Етичния кодекс на образователната общност


 

 


 

 

1 Отчет на бюджета Недков 466
2 График на изпитните сесии на учениците на самостоятелно обучение учебна 2018/2019 год. Недков 972
3 Обществен съвет Недков 988
4 Графици и дежурства за втори учебен срок Недков 1206
5 Седмично разписание II-ри срок Недков 1082
6 Стипендии за II-ри срок на учебната 2018/19 - критерии и документи Недков 1098