Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В СОУ „ИВАН ВАЗОВ”  ГР. СОПОТ

На основание чл.101б, ал.3 от ЗОП Ви изпращаме следното съобщение:

СОУ ”Иван Вазов” гр.Сопот е публикувало публична покана с предмет: Периодични доставки на закуска за учениците от І до ІV  клас и обяд за учениците от І до VІІІ клас от  СОУ ”Иван Вазов” гр. Сопот за учебната 2015/2016 година. на Портала за обществени поръчки под номер 9045354 от 31.08. 2015 г.

Радостина Георгиева

Директор на СОУ ”Иван Вазов” гр.Сопот

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Дата Автор Посещения
1 Протокол от дейността на комисията Петък, 11 Септември 2015 Недков 1617
2 Изисквания на възложителя и указания към участниците Понеделник, 31 Август 2015 Недков 1575
3 Публична покана Понеделник, 31 Август 2015 Недков 1662
4 Справка за изплатени суми по Договор №04/16.09.2015 год. с фирма "Преслава" ЕООД Четвъртък, 20 Ноември 2014 Недков 1960