Home Профил на купувача

Обществени поръчки

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В СУ „ИВАН ВАЗОВ”  ГР. СОПОТ

 

Title Filter     Display # 
# Article Title Date Author Hits
1 Обявление Monday, 30 September 2019 Недков 3475
2 Протокол от дейността на комисията Friday, 11 September 2015 Недков 5021
3 Изисквания на възложителя и указания към участниците Monday, 31 August 2015 Недков 4925
4 Публична покана Monday, 31 August 2015 Недков 5007
5 Справка за изплатени суми по Договор №04/16.09.2015 год. с фирма "Преслава" ЕООД Thursday, 20 November 2014 Недков 5268