Home Профил на купувача

Обществени поръчки

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В СУ „ИВАН ВАЗОВ”  ГР. СОПОТ

 

Title Filter     Display # 
# Article Title Date Author Hits
1 Обявление Monday, 30 September 2019 Недков 3172
2 Протокол от дейността на комисията Friday, 11 September 2015 Недков 4714
3 Изисквания на възложителя и указания към участниците Monday, 31 August 2015 Недков 4630
4 Публична покана Monday, 31 August 2015 Недков 4735
5 Справка за изплатени суми по Договор №04/16.09.2015 год. с фирма "Преслава" ЕООД Thursday, 20 November 2014 Недков 4975